Hướng dẫn thực hiện thủ tục thuê đất làm trang trại

Mô hình kinh tế trang trại khá phổ biến nhưng trên thực tế việc triển khai thường mắc phải khá nhiều vấn đề liên quan đến quy định, chi phí, con giống, nguyên liệu, đầu ra,…Đặc biệt, vướng mắc chung mà nhiều người thường gặp phải là thủ tục thuê đất làm trang trại. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn để có thể gỡ bỏ những trở ngại.

Xem thêm: Tư vấn điều kiện thời gian thủ tục thuê đất làm trang trại

Đất trang trại là đất như thế nào?

“Đất trang trại” nhằm để chỉ loại đất trong nhóm đất nông nghiệp (Điều 10 Luật Đất Đai 2013) nhưng phục vụ cho kinh tế trang trại. Đặc điểm của đất trang trại là có diện tích lớn và liền mạch thích hợp phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực,…). Tùy theo quy mô mà cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức muốn thực hiện mà trang trại sẽ có quy định về diện tích tương ứng. Theo đó, diện tích đất sở hữu cần vượt ngoài diện tích đất được sử dụng để tiến hành kinh tế trang trại.

Điều kiện được cấp đất dự án làm trang trại

Những hộ gia đình, cá nhân sẽ được thuê đất (tốn chi phí sử dụng đất) hoặc giao đất (không tốn chi phí sử dụng đất) để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối,…( tại điểm a khoản 1 Điều 56 Luật Đất Đai 2013). Nói cách khác, tùy vào mục đích khai thác đất khác nhau mà Nhà nước sẽ có những quy định riêng đối với người có nhu cầu.

Ngoài ra, cũng có trường hợp việc thuê đất được miễn hoặc giảm tiền thuê đất theo quy định nếu có hồ sơ xin miễn giảm được chấp thuận theo quy định. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng với mục đích làm trang trại cần đáp ứng được những điều kiện (Theo Điều 5 Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT) như sau:

Áp dụng cho trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp

Đối với cơ sở thành lập trang trại nhằm mục đích trồng trọt, nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất tổng hợp thì diện tích đất tiến hành lập trang trại cần đạt tối thiểu. Cụ thể, diện tích phải đạt ít nhất 3,1ha tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long và 2,1ha tại những tỉnh còn lại. Ngoài ra, giá trị sản lượng hàng hóa phải đạt từ 700 triệu đồng mỗi năm.

Áp dụng cho chăn nuôi

Đối với cơ sở thành lập trang trại nhằm mục đích chăn nuôi cần cam kết đạt giá trị sản lượng hàng hóa ít nhất là 1 tỷ đồng mỗi năm.

Áp dụng sản xuất lâm nghiệp

Đối với cơ sở thành lập trang trại nhằm mục đích sản xuất lâm nghiệp ít nhất phải đạt diện tích 31ha đồng thời giá trị sản lượng hàng hóa mỗi năm bình quân phải từ 500 triệu đồng trở lên.

Trả lời