Thủ tục thuê đất nông nghiệp để làm trang trại chăn nuôi

Thủ tục thuê đất nông nghiệp để làm trang trại chăn nuôi. Quy định về việc cho thuê quyền sử dụng đất. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có phải công chứng hay chứng thực không?

Thủ tục thuê đất nông nghiệp để làm trang trại chăn nuôi. Quy định về việc cho thuê quyền sử dụng đất. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có phải công chứng hay chứng thực không?

Tóm tắt câu hỏi:

Dạ em chào luật sự, em đang sinh sống tại Nam Định và em muốn thuê đất ruộng để canh tác chăn nuôi tổng hợp và trồng cây nhưng cái khó là người dân quê em quanh năm cấy lúa và có nhiều người cho mượn đất để người khác cấy nên em muốn thuê đất đó để canh tác và có được không? Thủ tục như thế nào? Xin luật sư tư vấn giúp em.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc trên, chuyên viên Đinh Đắc Dương (máy lẻ 116) đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

– Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

– Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Khi bạn muốn thuê lại diện tích đất nông nghiệp đang canh tác thì diện tích đất này phải đáp ứng được điều kiện là đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được các chủ sở hữu đất đồng ý cho thuê. Tuy nhiên vẫn có trường hợp bạn sẽ không được thuê nếu chủ sử dụng bị hạn chế quyền cho thuê thể hiện bằng việc trong quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền ghi rõ không được cho thuê lại thì bạn sẽ không thể tiến hành thuê diện tích đất này.

Trả lời